imgboxbg
全部分类

就医指南

出诊信息查询

搜索
搜索

南院区

发布时间:2021-07-16 20:28:39

 

科别 职称 2023.3.27 2023.3.28 2023.3.29 2023.3.30 2023.3.31 2023.4.1 2023.4.2
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午
生殖技术中心(南院) 主任医师 张丽 张丽 张丽 张丽 张丽    
申小静 申小静 申小静 申小静 申小静 申小静  
副主任医师 杨光 杨光 杨光 杨光 杨光 杨光    
李爱香 李爱香       李爱香       李爱香
李咏梅 李咏梅 李咏梅 李咏梅 李咏梅 李咏梅  
冯秋霞   冯秋霞 冯秋霞 冯秋霞 冯秋霞  
主治医师 李宾玲 李宾玲 李宾玲 李宾玲 李宾玲    
季清云   季清云 季清云 季清云    
李永乐 李永乐 李永乐 李永乐      
吴庆英 吴庆英 吴庆英 吴庆英     吴庆英
            赵贝
             
耿文君   耿文君        
住院医师 张啸龙 张啸龙 张啸龙 张啸龙     张啸龙
          孔红娇  
内分泌不孕不育专家 主任医师 韩献琴 韩献琴 韩献琴 韩献琴 韩献琴    
优生遗传科 副主任医师 王艳丽 王艳丽 王艳丽 王艳丽 王艳丽 王艳丽    
             
主治医师                          
内科 副主任医师 杨帆 杨帆 杨帆 杨帆 杨帆    
中医科 主任医师 王芝敏 王芝敏 王芝敏 王芝敏 王芝敏    
主治医师 郭伟光   郭伟光  郭伟光  郭伟光 郭伟光  
李方娇 李方娇   李方娇 李方娇   李方娇
中医科2 副主任医师              
中西医结合 主治医师 叶芳 叶芳 叶芳 叶芳 叶芳    

 

北院区

发布时间:2021-07-16 20:28:50

 

科别 职称 2023.3.27 2023.3.28 2023.3.29 2023.3.30 2023.3.31 2023.4.1 2023.4.2
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午
产科门诊 副主任医师 李红丽 李红丽 李红丽 李红丽 李红丽 李红丽        
主治医师     牛琳达        
滕莉霞       聂会玲    
医师 陈增鑫     陈增鑫      
  董柯君 董柯君   董柯君    
妇科门诊 主任医师 朱新群 朱新群 朱新群 朱新群 朱新群    
             
             
副主任医师 谢华 谢华 谢华 谢华 谢华    
杨艳方 杨艳方 杨艳方     杨艳方 杨艳方
陈远红 陈远红 陈远红 陈远红 陈远红 陈远红 陈远红
             
主治医师              
             
             
住院医师 杨永霞 杨永霞 杨永霞 杨永霞 杨永霞 杨永霞 杨永霞
孙艺菲 孙艺菲 孙艺菲 孙艺菲 孙艺菲 孙艺菲 孙艺菲
急诊科 副主任医师 余宏亮 余宏亮 余宏亮 余宏亮 余宏亮    
主治医师 刘艳丽 刘艳丽   刘艳丽 刘艳丽 刘艳丽  
马爱华 马爱华 马爱华   马爱华   马爱华
郭华林 郭华林 郭华林 郭华林 郭华林    
张书红 张书红   张书红 张书红 张书红  

外科

副主任医师

余宏亮 余宏亮 余宏亮 余宏亮 余宏亮    
主治医师 张书红 张书红   张书红 张书红 张书红  
崔群英 崔群英 崔群英 崔群英 崔群英    
新生儿科 副主任医师 许江山 许江山 许江山 许江山 许江山    
主治医师           李小杰  
住院医师             张聪
男性生殖专家 主任医师 薄立伟 薄立伟 薄立伟 薄立伟 薄立伟    
主任医师 余宏亮 余宏亮 余宏亮 余宏亮 余宏亮    

 

电话

导医热线:0371-88966168  0371-88966200

地址

地址:郑州市金水区经五路26号(红旗院区)

          郑州市金水区经五路20号(丰产院区)

版权所有 ©河南省生殖健康科学技术研究院 / 河南省生殖妇产医院
豫ICP备16021582号